S účinností od 21. prosince 2020 do 31. prosince 2020 (včetně) platí následující:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro střední školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  • Zákaz přítomnosti žáků a studentů na střední škole SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku).
  • Zákaz poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.
  • Školní jídelna při SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora žákům ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance, kteří konzumují jídlo v prostorách jídelny. Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020