Opatření platná do 20. listopadu 2020 se prodlužují do 24. listopadu (včetně)

S účinností od 25. listopadu 2020 je na SOŠ a SOU řemesel povoleno následující:

  • Prezenční teoretická výuka závěrečných ročníků (4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníků učebních oborů). Ostatní ročníky pokračují v distanční teoretické výuce. Dále prezenční praktické vyučování (odborný výcvik) a praktická příprava všech ročníků studia podle platných rozvrhů a cyklování.
  • Poskytování ubytování žáků v prezenční výuce na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.
  • Školní jídelna je v provozu, umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.

Informace k provozu škol od 25.11.2020

Opatření PES pro oblast školství