Opatření platná od 11. ledna 2021 se prodlužují do 21. března 2021 a platí následující:

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora. Čáslavská 202 v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku). Výuka bude probíhat distančním způsobem.

  • Zákaz poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202.
  • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby zaměstnanci školy přítomni na pracovišti konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Ostatní zaměstnanci školy a žáci si mohou stravu odebrat s sebou.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1.února

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021