S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

· Zákaz přítomnosti žáků a studentů na střední škole SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku).

· Zákaz poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.

· Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Krizová opatření od 14.10.2020