Opatření platná od 19. dubna 2021:

Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora. Čáslavská 202 v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku). Výuka bude probíhat distančním způsobem.

Zákaz poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby zaměstnanci školy přítomni na pracovišti konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Ostatní zaměstnanci školy a žáci si mohou stravu odebrat s sebou.

Na výjimku je na střední škole SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora. Čáslavská 202 povoleno:

  • praktické vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována)
  • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek