Na základě schválení nouzového stavu do 20. 11. 2020 prodlužuje vláda ČR do konce nouzového stavu všechna nařízená restriktivní opatření proti šíření nového typu koronaviru.

S účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí na SOŠ a SOU řemesel následující:

  • Zákaz přítomnosti žáků a studentů na střední škole SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku).
  • Zákaz poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.
  • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112,