Osobní přítomnost žáků na střední škole SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora. Čáslavská 202 je možná v teoretické a praktické výuce. Výuka bude probíhat prezenčním způsobem bez rotace.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby zaměstnanci a žáci přítomni ve škole konzumovali jídlo v prostorách jídelny.

Na střední škole SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora. Čáslavská 202 je tedy povoleno:

  • teoretické vyučování žáků konzultace žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (homogenita skupin není vyžadována) a osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování
  • praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků bez omezení počtu žáků ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů)
  • výuka pohybových aktivit a sportovních činností (TEV) ve vnitřních prostorách tělocvičen při využívání šaten
  • poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
  • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek

Informace pro školy a školský zařízení od 24.5.2021