S účinností od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 (včetně) platí následující:

  • Zákaz přítomnosti žáků na střední škole SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora. Čáslavská 202 v teoretické i praktické výuce (odborném výcviku). Výuka bude probíhat distančním způsobem.
  • Zákaz poskytování ubytování žáků na domově mládeže při SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202.
  • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Je tedy možné, aby zaměstnanci školy přítomni na pracovišti konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Ostatní zaměstnanci školy, žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat s sebou.

Informace k provozu škol od 27.12.2020