Název ŠVP: Gastronomie (65-41-L/51)

 

Stručná charakteristika

Dvouletý studijní obor denního nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou. Vhodné navazující studium pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník. Uplatnění v pracovních pozicích provozní restaurace, recepční hotelu, průvodce, pracovník cestovní kanceláře nebo agentury.

Profil absolventa

  • podniká v oboru gastronomie, hotelnictví a cestovním ruchu
  • sestavuje výrobní a prodejní program restaurace
  • provádí činnosti spojené s provozem Front Office a Housekeeping
  • využívá moderní informační technologie v hotelnictví a cestovním ruchu

Proč doporučujeme

  • obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu a průvodcovských služeb
  • během studia prochází odbornou praxi v restauracích, recepcích, cestovních kancelářích
  • úspěšný absolvent se může ucházet o pomaturitní studium na vysokých školách v oblasti managementu cestovního ruchu

Profil absolventa Gastronomie

Učební plán Gastronomie

Přihláška ke studiu - nástavba

Informační leták