Pokyny pro žáky a žákyně učebních oborů

Pro všechny žáky učebních oborů platí pokyny uvedené 16.3.2020 na webových stránkách školy_ viz. Možnosti distančního studia (tzn. dálkového, z domova) na naší škole.

Je třeba dočíst pokyny do konce, kde jsou popsány úkoly pro jednotlivé obory z odborného výcviku.

Úkoly k teoretické výuce budou zadávány přes Bakaláře (Dokumenty_Přehled_Veřejné dokumenty_složky jednotlivých vyučujících), žáci jsou povinni sledovat Bakaláře a svůj email a v termínech odevzdávat vypracované úkoly. Rovněž jsou povinni podle možností komunikovat s vyučujícími elektronickou formou.