Zápisy z jednání

V příloze jsou umístěny zápisy z jednání žákovského parlamentu