Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 • Doručení přihlášek

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy prostřednictvím sekretariátu v areálu vzdělávací budovy Čáslavská 202 průběžně od 24. 5. 2021. Přihlášky budou vyřizovány podle data doručení do školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny od 2. 6. 2021 do 3 dnů jak na webových stránkách školy (www.soskh.cz/uchazec/prijimaci-rizeni), tak na vstupních dveří při vstupu do školy. Přihlášku je možno vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a webových stránek naší školy – www.soskh.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v §1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka.

 • Počty volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení

obor (kód a název)počet volných míst
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost5
69-41-L/01 Kosmetické služby3
26-41-L/01 Mechanik elektronik5
26-51-H/01 Elektrikář1
26-52-H/01 Mechanik elektronických zařízení1
53-41-H/01 Ošetřovatel3
23-51-H/01 Strojní mechanik5
33-56-H/01 Truhlář5
36-67-H/01 Zedník1
VŠECHNY UVEDENÉ OBORY BUDOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-22 OTEVŘENY!

Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se nekonají.

Přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou na základě podané přihlášky uchazeče. (uchazeč se k přijímacímu řízení nemusí osobně dostavit) Pokud počet uchazečů přesáhne plánovaný počet přijímaných žáků, jsou přijímáni v pořadí podle rostoucího součtu aritmetického průměru vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 • Informace o výsledku 2. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení předáme uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům do 3 dnů od podání přihlášky.

 • Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60a odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60a odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 ŠZ).

V Kutné Hoře dne 24. 5. 2021

Ing. Josef Vavřinec

ředitel SOŠ a SOU řemesel

Kutná Hora, Čáslavská 202

příspěvková organizace

Další informace na telefonu 327 533411, 739 285 115 (ředitel)

Seznam přijatých uchazečů o studium na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obor : Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2110121102211042110521106211092111021111
2111221113211142111521116211182111921120
2112221125211262112721134211352113721138
211392114121142211442114721148
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Sociální činnost   75-41-M/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2100121002210032100421005210062100721008
2100921010210112101221013210142101521016
2101721018210192102021021210222102321024
2102521026210272102821029
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronik  26-41-L/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2125121252212532125421255212562125721258
21259212602126121262212632126421266
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Kosmetické služby  69-41-L/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijaté uchazečky
2120121202212032120421205212062120721208
2120921210212112121221213212142121521216
2121721218212192122021221212222122321224
2122521226
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Podnikání denní 64-41-L/51

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2130121302213032130421305213062130721308
2130921310213112131221313213142131521316
2131721318213192132021321213222132321324
213252132621327213282132921330

Obor : Kadeřník  69-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2170121702217032170521706217072170921710
2171121712217142171521719217212172321724
2172621727217282173021732217332173421735
2173721738217392174021741217432174721750
2175121752217532175621757217582175921760
21762217652176621769217702177221773
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Kuchař-číšník  65-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2161021754218012180221803218042180521807
2180921810218112181421815218162181721818
2181921820218212182221823218242182521826
2182721828218292183021831218322183521836
2183721838218392184021841218422184321844
2184621847218482184921850
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Strojní mechanik  23-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
21601216022160321604216072160821609
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Elektrikář  26-51-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2150221503215042150521506215072150821509
2151021511215122151421515215172151921520
2152121522215232152421525215262152721528
215302153121532
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronických zařízení  26-52-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2155121553215542155621557215582155921560
2156121562215632156421565215662156721568
2156921571215722157321574215752157621577
2157821579
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Truhlář  33-56-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2165321655216562165721658216592166021661
21662216632166421665216682166921670
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Zedník  36-67-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2195121952219532195421955219562195721958
219592196021961219622196321964
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Ošetřovatel 53-41-H/01

Datum zveřejnění:   19. května 2021
Přijatí uchazeči
2145121452214532145421455214562145721458
2145921460214612146221463214652146421746
2176121818
Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení“Rozhodnutí o přijetí“svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Seznam nepřijatých uchazečů o astudium na školní rok 2021/2022 SOŠ a SOU remesel Kutná Hora

Obor: Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Datum zveřejnění: 19. května 2021

Pořadí                 Číslo uchazeče
31. místo              21136
32. místo             21123
33. místo             21121
34. místo             21146
35. místo             21140

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle §60 odst. 19 zákona 243/2008 Sb. a dle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím naší školy, a to do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Po tomto termínu rozhodnutí nabývá právní moci

Seznam nepřijatých uchazečů o studium na školní rok 2021/2022 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obor: Kadeřník 69-51-H/01

Datum zveřejnění: 19. května 2021  Pořadí     Číslo uchazeče                            Pořadí        Číslo uchazeče
 1.                21745                                                 60.                   21722
 2.                21717                                                 61.                   21736
 3.                21748                                                 62.                   21763
 4.                21713                                                 63.                   21729
 5.                21720                                                 64.                   21749
 6.                21771                                                 65.                   21718
 7.                21742                                                 66.                   21725
 8.                21731                                                 67.                   21768
 9.                21767                                                 68.                   21708
 10.                21764                                                 69.                   21744
 11.                21704                                                 70.                   21716
 Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle §60 odst. 19 zákona 243/2008 Sb. a dle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím naší školy, a to do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Po tomto termínu rozhodnutí nabývá právní moci

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz a písemně v obou školních budovách dne 19. května 2021.

Informační schůzka

Ředitel stanovuje termín pro informační schůzku spojenou s předáním Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Schůzky proběhnou na budově Čáslavská a v Seifertových sadech dle studijních oborů.

Čáslavská 202:

Schůzka bude probíhat průběžně dne 19. května 2021  od 09:00 do 16:00 hod. Osobní účast žáka a zákonného zástupce na této schůzce je nutná.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Seifertovy sady 20:

Schůzka proběhne dne 19. května 2021 v 15:00 hod. Osobní účast žáka a zákonného zástupce na této schůzce je nutná.
U nástavbových oborů se dostaví žák osobně.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Upozornění na změnu některých termínů přijímacího řízení

Na základě Opatření obecné povahy-dodatek Přijímacího řízení (Č.j.: MSMT – 4337/2021-6) Ministerstva školství se posouvají termíny u všech studijních a učebních oborů takto:

 

Přijímací zkoušky – dodatek

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.
Uchazeč musí potvrdit řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Změna termínu přijímacího řízení:

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky pro studijní obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01 je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.

Vstup k vykonání jednotné přijímací zkoušky bude umožněn uchazeči pouze pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19
 2. doloží před přijímací zkouškou platný negativní výsledek testu na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2


První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín 3. června 2021.
Kritéria přijímacího řízení se nemění a zůstávají v platnosti.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky v řádném termínu 19. května, kdy se uskuteční  od 15: 00 hod. v budově školy informativní schůzka s předáním rozhodnutí o přijetí a případném převzetí zápisových lístků.

OZNÁMENÍ

Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-43073/2020-3 zveřejněné dne 5.1.2021 využívá ředitel SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202 bodu č. IV. a to: o nekonání jednotné přijímací zkoušky na základě:

a) tuto možnost si výslovně vyhradil v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

Z toho vyplývá, že do čtyřletých oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

69-41-L/01      Kosmetické služby

26-43-L/01      Mechanik elektronik

75-41-M/01    Sociální činnost

64-41-L/51      Podnikání

se jednotné přijímací zkoušky nekonají a všichni uchazeči o tyto obory budou přijati.

Průběh přijímacího řízení:
Přijímací řízení bude organizováno v souladu s ustanovením § 59 a § 60 školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
a § 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné informace naleznete v příloze Kritéria přijímacího řízení 2021-22.
Rovněž jsme pro Vás připravili jako přílohy předvyplněné vzory přihlášky do přijímacího řízení pod názvem oboru, které můžete použít a vyplnit, jsou v editovatelném excelovském souboru.

Ing. Josef Vavřinec
ředitel SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202
příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení 2021-22

Přihláška - Kosmetické služby

Příhláška - Mechanik elektronik

Přihláška - Sociální činnost

Přihláška - Veřejnosprávní činnost

Přihláška - Kadeřník

Přihláška - Elektrikář

Přihláška - Kuchař - číšník

Přihláška - Mechanik elektr.zařízení

Přihláška - Ošetřovatel

Přihláška - Pokrývač

Přihláška - Strojní mechanik

Přihláška - Truhlář

Přihláška - Zedník

Přihláška - Gastronomie

Přihláška - Podnikání