Velmi si vážíme spolupráce s našimi partnery, díky kterým můžeme svým žákům a studentům poskytovat kvalitní vzdělávání propojené s odbornou praxí. Našimi partnery jsou převážně společnosti a organizace z oblasti průmyslu a automatizace.