Informace k MZ 2020

A: Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020 – viz příloha

B: Maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury

Ke stažení:
Školní seznam literárních děl pro školní rok 2019-2020 – WORD
Vlastní seznam literárních děl k ústní maturitě z ČJL ve školním roce 2019-2020 – EXCEL, tabulka k vyplnění (bude doplněna)

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2019-2020

Seznam literatury 2019-20 výběr a tisk

Jednotné zkušební schéma MZ - jaro 2020