Změny rozvrhu

Rozvrh hodin

Školní systém

EVP

Výukový portál

Školní cloud

Školní jídelna

Ms Dacického 2020 1 | SOS a SOU KH

Mikulášská nadílka studentů DM v MŠ Dačického

S ohledem na komplikovanou zdravotní situaci nebylo letos možné nacvičit pohádku pro kutnohorské
mateřské školy, nicméně i v této nelehké době bylo alespoň na jedno dopoledne umožněno několika
studentům domova mládeže potěšit mikulášskou nadílkou děti v Mateřské škole Dačického.

Číst dále

Jsme moderní škola

SOŠ a SOU řemesel je moderní, dynamicky se rozvíjející škola se vzdělávací nabídkou pro celé spektrum zájemců. Nabízíme náročnější maturitní a nástavbové obory i studijně jednodušší obory učební, včetně prostupnosti mezi nimi. Nabízíme klidné a komorní prostředí v Seifertových Sadech nebo dynamičtější v Čáslavské ulici.
Skolacaslavska | SOS a SOU KH
Skolasady | SOS a SOU KH

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockh@kr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: info@soskh.cz

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.