Opatření platná od 21. prosince 2020

S účinností od 21. prosince 2020 do 31. prosince 2020 (včetně) platí následující: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro střední školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny…

Změna organizace výuky od 7.12.2020

Na základě změny epidemiologické situace se dnem 7.12.2020 mění organizace distanční a prezenční výuky. Rozpis tříd je uveden v příloze.

Opatření platná od 20. listopadu 2020

Opatření platná do 20. listopadu 2020 se prodlužují do 24. listopadu (včetně) S účinností od 25. listopadu 2020 je na SOŠ a SOU řemesel povoleno následující: Prezenční teoretická výuka závěrečných…

Opatření platná od 14. října 2020

S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující: · Zákaz přítomnosti žáků a studentů na střední škole SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v teoretické…

Mimořádné opatření od 5.10.2020

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.7/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. se zakazuje přítomnost žáků na střední škole SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v teoretické výuce.