Irop Cz | SOS a SOU KH
 

V říjnu 2017 byla schválena dotace z Integrovaného operačního programu na akci s názvem „Rozvoj podporovaných klíčových kompetencí v oborech školy“.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Rozpočet projektu přesahuje částku 12 mil. Kč, dotace bude poskytnuta ve výši cca 11 mil. Kč. Cílem projektu je dosažení vysoké a stabilní úrovně vzdělávání na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, založené na kvalitních a moderních pedagogických pracovnících využívajících moderní vzdělávací prostředky založené na moderních výukových pomůckách, které efektivně využijí při přípravě na výuku a při výuce v rámci své aprobace. Cíl projektu je zaměřen na zvyšování úrovně technického a přírodovědného vzdělávání a na zlepšování podmínek pro výuku cizích jazyků. Realizací tohoto projektu zmodernizujeme 9 odborných a jazykových učeben a tím vytvoříme mnohem lepší podmínky pro přípravu svých žáků na aktuální požadavky současného trhu práce a jejich uplatnění na něm. Kromě vybavení počítačovou technikou budou učebny nově disponovat jazykovou laboratoří, CNC přístroji, interaktivními tabulemi s dataprojektory, měřícími experimentálními systémy nebo novým nábytkem. V důsledku projektu očekáváme větší atraktivitu a efektivitu výuky, vyšší zájem o studium na naší škole z řad absolventů základních škol a vyšší uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce.

V říjnu 2017 byla schválena dotace z Integrovaného operačního programu na akci s názvem „Rozvoj podporovaných klíčových kompetencí v oborech školy“.
 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Rozpočet projektu přesahuje částku 12 mil. Kč, dotace bude poskytnuta ve výši cca 11 mil. Kč. Cílem projektu je dosažení vysoké a stabilní úrovně vzdělávání na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, založené na kvalitních a moderních pedagogických pracovnících využívajících moderní vzdělávací prostředky založené na moderních výukových pomůckách, které efektivně využijí při přípravě na výuku a při výuce v rámci své aprobace. Cíl projektu je zaměřen na zvyšování úrovně technického a přírodovědného vzdělávání a na zlepšování podmínek pro výuku cizích jazyků. Realizací tohoto projektu zmodernizujeme 9 odborných a jazykových učeben a tím vytvoříme mnohem lepší podmínky pro přípravu svých žáků na aktuální požadavky současného trhu práce a jejich uplatnění na něm. Kromě vybavení počítačovou technikou budou učebny nově disponovat jazykovou laboratoří, CNC přístroji, interaktivními tabulemi s dataprojektory, měřícími experimentálními systémy nebo novým nábytkem. V důsledku projektu očekáváme větší atraktivitu a efektivitu výuky, vyšší zájem o studium na naší škole z řad absolventů základních škol a vyšší uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce.