Vzdělávací budova Čáslavská

Jméno Telefon Email
Bechyňová Pavlína Ing.
Učitelka
+420 327 533 462
bechynova@soskh.cz
Bohatý Jaromír
Učitel
+420 327 533 455
bohaty@soskh.cz
Chejnová Jindra Mgr.
Učitelka
+420 327533454
chejnova@soskh.cz
Dufek Ladislav
Učitel
+420 327 533 453
dufek@soskh.cz
Exner Ladislav Mgr.
Učitel + Školní metodik prevence
+420 327 533 455
exner@soskh.cz
Frenglová Stanislava Mgr.
Učitelka
+420 327 533 454
frenglova@soskh.cz
Jarošová Hana Ing.
Učitelka
+420 327 533 454
jarosova@soskh.cz
Jílková Jana RNDr.
Učitelka
+420 327 533 454
jilkova@soskh.cz
Jirovský Michal Ing.
Učitel
+420 327 533 457
jirovsky@soskh.cz
Keppr Stanislav
Učitel + Učitel odborného výcviku
+420 725 580 998
keppr@soskh.cz
Kostrubanič Roman Ing.
Učitel
+420 327 533 455
kostrubanic@soskh.cz
Krejčíková Lucie Mgr.
Učitelka
+420 327 533 454
krejcikova@soskh.cz
Krulišová Dana Mgr.
Učitelka + Výchovný poradce
+420 327 533 424
krulisova@soskh.cz
Maksa Vladimír Ing.
Učitel
+420 327 533 453
maksa@soskh.cz
Marcaníková Věra Mgr.
Učitelka
+420 327 533 451
marcanikova@soskh.cz
Matoušek David Ing.
Učitel odborných předmětů
+420 327533453
matousek@soskh.cz
Mejtský Jiří Ing.
Učitel
+420 327 533 453
mejtsky@soskh.cz
Nowacki Hana Bc.
Učitelka
+420 327533457
nowacki@soskh.cz
Pelikánová Iveta Ing. PhDr.
Učitelka
+420 327 533 459
pelikanova@soskh.cz
Plattová Květa RNDr.
Učitelka
+420 327 533 459
plattova@soskh.cz
Posseltová Naděžda Mgr.
Učitelka
+420 327 533 463
posseltova@soskh.cz
Poživilová Anna Mgr.
Učitelka
+420 327 533 454
pozivilova@soskh.cz
Procházková Marcela Ing.
Učitelka
+420 327 533 457
prochazkova@soskh.cz
Schneiderwind Zdeněk Bc.
Učitel
+420 327 533 462
schneiderwind@soskh.cz
Skokan Radek Mgr.
Učitel
+420 327 533 463
skokan@soskh.cz
Štěpánková Ivana Ing.
Učitelka
+420 327 533 463
stepankova@soskh.cz
Švarz Jaroslav
Učitel
+420 327 533 459
svarz@soskh.cz
Vančura Josef Ing.
Učitel
+420 327533463
vancura@soskh.cz
Zbránková Martina Ing.
Učitelka
+420 327533454
zbrankova@soskh.cz
Zelený Roman Mgr.
Učitel
+420 327 533 455
zeleny@soskh.cz

 

Vzdělávací budova Seifertovy sady 20

Jméno Telefon Email
Bláha Pavel Mgr.
Učitel
+420 322 317 328
blaha@soskh.cz
Čermáková Petra Mgr.
Učitelka
+420 322 317 324
cermakova@soskh.cz
Chrastilová Hana Mgr.
Učitelka
+420 322 317 326
chastilova@soskh.cz
Hromčíková Blanka Mgr.
Učitelka
+420 327 513 881
hromcikova@soskh.cz
Kalinová Aneta
Učitelka
+420 327 533 326
kalinovaa@soskh.cz
Kalinová Irena Mgr.
Učitelka + Výchovná poradkyně
+420 322 317 328
+420 322 317 330
kalinova@soskh.cz
Křivánková Hana Mgr.
Učitelka
+420 327 533 881
krivankova@soskh.cz
Lánská Lucie PhDr.
Učitelka
+420 327 513 881
lanska@soskh.cz
Lengyel Alfréd Ing.
Zástupce ředitele pro vzdělávací budovu Seifertovy sady 20
+420 327 513 881
+420 322 317 328
lengyel@soskh.cz
Lukášek Robert PaedDr.
Učitel
+420 322 317 325
lukasek@soskh.cz
Machová Dana Mgr.
Učitelka
+420 327 513 881
machova@soskh.cz
Malimánek Karel Ing.
Učitel
+420 327 513 881
malimanek@soskh.cz
Pařez Radek Mgr.
Učitel
+420 322 317 325
parez@soskh.cz
Portová Věra Ing.
Učitelka
+420 322 317 332
portova@soskh.cz
Sechovcová Renáta Mgr.
Učitelka
+420 327 513 881
sechovcova@soskh.cz
Sekerková Miroslava Mgr.
Učitelka
+420 322 317 326
sekerkova@soskh.cz
Vavrušková Jana Bc.
Učitelka
+420 327 533 881
vavruskova@soskh.cz
Zajícová Lenka Mgr.
Učitelka
+420 322 317 324
zajicova@soskh.cz

Učitelé teoretické výuky na pracovišti Čáslavská 202

Emailová adresa je ve formátu  prijmeni@soskh.cz  (bez diakritiky)

 

Příjmení a jménoČíslo telefonu   Číslo kabinetu  
Bohatý Jaromír327 533 455    3
Ďoubalová Adéla Mgr.327 533 454   15
Dufek Ladislav327 533 453   15
Exner Ladislav Mgr. – metodik prevence327 533 455    3
Frenglová Stanislava Mgr.327 533 454   15
Chudoba Antonín Ing.327 533 453   15
Jílková Jana RNDr.327 533 453   15
Keltner Vladimír Ing.327 533 457   109
Keppr Stanislav327 533 455    3
Korčák Miroslav Ing.327 533 441   105
Kostrubanič Roman Ing.327 533 455    3
Krčmářová Zdeňka Mgr.327 533 463   D15
Krulišová Dana Mgr. – výchovný poradce327 533 424    7
Lošek Petr Ing.327 533 457   109
Maksa Vladimír Ing.327 533 453   15
Mandelík René Mgr.327 533 462   103
Marcaníková Věra Mgr.327 533 451   122
Mejtský Jiří Ing.327 533 453   15
Mozgva Lucie DPSI327 533 459   102
Plattová Květa RNDr.327 533 459   102
Posseltová Naděžda Mgr.327 533 463   D15
Procházková Marcela Ing.327 533 457   109
Resl Petr327 533 453   15
Skokan Radek Mgr.327 533 463   D15
Štěpánková Ivana Ing.327 533 463

733 772 184

   D15
Švarz Jaroslav327 533 459   102
Vlasáková Marcela Ing.327 533 454   15
Vokolek Jaroslav Ing.327 533 455    3

 

Učitelé teoretické výuky na pracovišti Seifertovy sady 20

E-mailová adresa je ve formátu  prijmeni@soskh.cz  (bez diakritiky)

 

Příjmení a jméno                                      Číslo telefonu   Číslo kabinetu
Bláha Pavel Mgr.322 317 328    2
Cunningham Lenka Mgr.327 513 881    6
Čermáková Petra Mgr.322 317 324    3
Hromčíková Blanka Mgr.327 513 881    6
Chrastilová Hana Mgr.322 317 326    5
Kalinová Irena Mgr. – výchovný poradce322 317 328    2
Křemenáková Radka Mgr.327 513 881    4
Kuchová Alena327 513 881    6
Kutilová Marie Mgr.322 317 326    5
Lánská Lucie PhDr.327 513 881    4
Lengyel Alfréd Ing.322 317 328    2
Plattová Květa RNDr.327 513 881    4
Portová Věra Ing.322 317 332    7
Sechovcová Renáta Mgr.327 513 881    4
Sekerková Miroslava Mgr.322 317 326    5
Zajícová Lenka Mgr.322 317 324    3