Termíny závěrečných zkoušek 2021

 

28.

29.

30.

1.

2.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

15.

16.

 

    

26.7.

Ka 3

OV

OV

OV

OV

OV

V

Ú

OV

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

 

    

Slavnostní vyřazení absolventů

Sm 3

OV

OV

OV

OV

OV

Ú

OV

OV

OV

P

PP      

Kč 3

OV

OV

OV

OV

OV

V

V

Ú

P/V

P/V

P/V

P/V

P/V

 

    

E 3

OV

OV

OV

OV

OV

V

V

Ú

P/V

P/VP/VP/V      

Tr 3

OV

OV

OV

OV

OV

Ú

OV

OV

OV

P

P

P

 

     

Z 3

OV

OV

OV

OV

OV

V

Ú

OV

OV

OV

P

P

P

 

 

 

  

Po 3

OV

OV

OV

OV

OV

V

Ú

OV

OV

OV

P

P

P

 

 

 

  

OV = odborný výcvik; V= volno před ZZ; P= praktická zkouška; Ú= ústní část ZZ

Všechny termíny a pravidla závěrečných zkoušek můžou být ještě upravena podle aktuální epidemiologické situace v ČR

Závěrečné zkoušky 2021

Průběh a konání závěrečné zkoušky se ve školním roce 2020/2021 řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.).

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále OOP) ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT- 3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

MŠMT při úpravách ZZ ve školním roce 2020/2021 zohlednilo odlišné podmínky teoretické a praktické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s výrazným podílem vzdělávání distančním způsobem.

OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Kdo bude konat závěrečné zkoušky:

  1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021.
  2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021.

Na základě OOP závěrečné zkoušky oborů vzdělávání s výučním listem budou žáci skládat závěrečné zkoušky ze dvou dílčích zkoušek. Povinně budou všichni žáci skládat praktickou zkoušku a ředitel školy SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, stanovil druhou zkoušku ústní zkoušku. Realizace těchto zkoušek bude v měsících červen až srpen 2021.

Při ústní a praktické zkoušce bude využito Jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentace.

NZZ2, Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) (nuv.cz)