Gastro | SOS a SOU KH

Gastronomie

Dvouletý studijní obor denního nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou. Vhodné navazující studium pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník. Uplatnění v pracovních pozicích provozní restaurace, recepční hotelu, průvodce, pracovník cestovní kanceláře nebo agentury.

Forma studia: denní
Délka studia: 2 roky

Podnikani | SOS a SOU KH

Podnikání

Jedná se o dvouletý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent oboru podnikání se uplatní na trhu práce nejen v oblasti podnikání, ale i v celé ekonomické sféře jako ekonom, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, pojišťovací pracovník, v oblasti podnikání pak jako pracovník v obchodních a počítačových firmách v pozicích zaměstnance i zaměstnavatele.

Forma studia: denní
Délka studia: 2 roky