Logo Doučování žáků | SOS a SOU KH
Logo Doučování žáků | SOS a SOU KH

Informace o projektu Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – září – prosinec 2022
Logo Doučování žáků | SOS a SOU KH

Doučování žáků škol – září – prosinec 2022

V průběhu období září – prosinec 2022 probíhala na Střední odborné škole a středním odborném učilišti řemesel v Kutné Hoře v budově v Seifertových sadech mimoškolní výuka českého a anglického jazyka zaměřená na podporu doučování studentů ohrožených školním neúspěchem. (Pokračování textu…)

Národní plán obnovy – Doučování žáků škol
Logo Doučování žáků | SOS a SOU KH

Národní plán obnovy – Doučování žáků škol

Ve sledovaném období (již druhém) leden-červen 2022 (1. období září-prosinec 2021) se zapojilo do doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie…

Doučování oboru Truhlář
Skolacaslavska | SOS a SOU KH

Doučování oboru Truhlář

Průběh doučování 23.2.2022   výroba sedacího nábytku 16.3.2022   výroba sedacího nábytku 30.32022     výroba stolového nábytku 6.4.2022      výroba stolového nábytku 13.4.2022    výroba stolového nábytku 11.5.2022     výroba stolového nábytku 25.5.2022     výroba skříňového nábytku…

Maturitní ročník oboru sociální činnost byl zapojen do projektu Doučování žáků škol-Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
20220419 1a | SOS a SOU KH

Maturitní ročník oboru sociální činnost byl zapojen do projektu Doučování žáků škol-Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Studenti 4. ročníku oboru sociální činnost si v rámci projektu Doučování žáků škol měli možnost na pravidelných čtvrtečních setkáních doplnit, zopakovat a prohloubit učivo z profilových odborných předmětů sociální péče, pečovatelství a zdravotní nauky. (Pokračování textu…)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Škola Jaro | SOS a SOU KH

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Studenti Střední odborné školy a středního odborného učiliště řemesel v Kutné Hoře v budově Seifertovy sady se zapojili do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. V rámci tohoto projektu si studenti doplňovali znalosti z anglického a českého jazyka a některých odborných předmětů. (Pokračování textu…)

Doučování žáků škol
Čáslavská Street View4 | SOS a SOU KH

Doučování žáků škol

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora je zapojena pro školní roky 2021/22 a 2022/23 v projektu „Doučování žáků škol“ viz. příloha. (Pokračování textu…)