Ikap N | SOS a SOU KH
Ikap N | SOS a SOU KH


SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora se zapojila do krajského projektu uváděného zkratkou IKAP. Škola se v rámci tohoto projektu zaměří na vzdělávání v oblasti oborů mechanik elektronik, elektrikář, pokrývač, strojní mechanik, truhlář a zedník. Do projektu budou zahrnuty žáci mateřských škol, základních škol, žáci SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora a veřejnost.

KA1 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

1.1 Matematika pro život

1.2 Jak pracovat s texty

KA2 Podpora ICT kompetencí

2.1 Podpora ICT kompetencí pracovníků školy

2.2 Podpora ICT kompetencí žáků

KA3 Podpora polytechnického vzdělávání

3.1 Posílení výuky žáků školy v odborných předmětech

3.2 Příprava na své budoucí povolání – žáci SŠ učí žáky ZŠ

3.3 Řemeslo má zlaté dno – cílené vzdělávací hodiny žáků MŠ v učebnách SŠ

3.4 Badatelské pobyty

KA4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

4.1 Miniprojekt ELEKTRO – Inteligentní dům

4.2 Miniprojekt SLUŽBY I – „GASTROPROVOZ“

4.3 Miniprojekt SLUŽBY II – „KADEŘNICKÝ SALÓN“

4.4 Miniprojekt Pečovatelská péče

4.5 Miniprojekt KOVO – Strojní obrábění

KA5 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

5.1 Kroužek tvořivosti

5.2 Exkurze zaměstnavatelé

5.3 Exkurze vysoké školy

5.4 Odborníci ve výuce