Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Esif A Msmt | SOS a SOU KH

Projekt IKAP II – aktivity

Projekt se zaměřuje na osobnostně profesní rozvoj pedagogů SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Důraz je kladen na odborné vzdělávání žáků v rámci spolupráce s odborníky z praxe. Důležitou oblastí projektu je pracovní pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Aktivity:

Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Personální podpora – Školní kariérový poradce

 

Sčkraj | SOS a SOU KH

Ikap | SOS a SOU KH