Učitelé odborného výcviku – službové obory

Jméno Telefon Email
Jelínek Jan Bc.
+420 327 533 256
jelinek@soskh.cz
Jirsová Tereza
+420 327533467
jirsova@soskh.cz
Kličková Daniela
+420 327 512 256
klickova@soskh.cz
Krátká Veronika
+420 327 533 466
kratka@soskh.cz
Linhartová Antonie
+420 327 533 256
linhartova@soskh.cz
Milíková Iveta
+420 327 533 466
milikova@soskh.cz
Moravcová Ivana
+420 327 512 256
moravcova@soskh.cz
Obstová Aneta
+420 327533466
obstova@soskh.cz
Patřínová Marcela
+420 327 533 466
patrinova@soskh.cz
Strnadová Barbora DiS
+420 327 533 467
strnadova@soskh.cz
Téger Jiří
+420 327 512 439
teger@soskh.cz
Vítková Vendula Bc.
+420 327 533 466
vitkova@soskh.cz

 

Učitelé odborného výcviku – elektrikář, mechanik elektronik

Jméno Telefon Email
Borovský Přemysl
+420 725 561 562
borovsky@soskh.cz
Csörgő Jozef
+420 327 533 444
csorgo@soskh.cz
Hlaváček Jaroslav DiS
+420 327 533 444
hlavacek@soskh.cz
Matoušek David Ing.
+420 327533444
matousek@soskh.cz
Pešl Pavel
+420 327 533 444
pesl@soskh.cz
Rejholec Zdeněk
+420 327 533 444
rejholec@soskh.cz
Vaněk Jiří
+420 327 533 444
vanek@soskh.cz
Vítek Milan
+420 327 533 444
vitek@soskh.cz

 

Učitelé odborného výcviku – strojní mechanik

Jméno Telefon Email
Beránek Josef
+420 725 823 036
beranek@soskh.cz
Studnička Aleš
+420 725 823 036
studnicka@soskh.cz

 

Učitelé odborného výcviku – pokrývač, zedník

Jméno Telefon Email
Machek Pavel
+420 327 533 445
machek@soskh.cz
Paták Milan
+420 327 533 445
patak@soskh.cz

 

Učitelé odborného výcviku – truhlář

Jméno Telefon Email
Kadlec Tomáš
+420 603 534 398
kadlec@soskh.cz
Keppr Stanislav
+420 725 580 998
keppr@soskh.cz

Emailová adresa je ve formátu  prijmeni@soskh.cz  (bez diakritiky)

Učitelé odborného výcviku – službové obory

Bahníková Marcela     327 533 466          kadeřnický salón
Capouchová Veronika     327 533 466          kadeřnický salón
Milíková Iveta     327 533 466          kadeřnický salón
Vítková Vendula Bc.    327 533 466          kadeřnický salón
Strnadová Barbora DiS     327 533 467          kosmetický salón
Faktorová Miloslava     327 512 256          kuchař-číšník
Moravcová Ivana     327 512 256         kuchař-číšník
Linhartová Antonie     327 512 256        obor ošetřovatel

Učitelé odborného výcviku – elektrikář, mechanik elektronik

Csörgő Jozef     327 533 444
Hlaváček Jaroslav DiS     327 533 444
Matějů Stanislav     377 331 161
Pešl Pavel     327 533 444
Rejholec Zdeněk     327 533 444
Vaněk Jiří     327 533 444

Učitelé odborného výcviku – strojní mechanik

Beránek Josef     377 331 160
Růžička Jindřich     377 331 160

Učitelé odborného výcviku – pokrývač, zedník

Kuchař Milan     327 533 445
Paták Milan     327 533 445

Učitelé odborného výcviku – truhlář

Matoušek Miloslav     603 534 398
Kadlec Tomáš     603 534 398
Keppr Stanislav     377 331 162