Od 9. do 22. června pobývala skupina 20 žáků z SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora v rámci programu Erasmus+ v irském Tralee. Jeden strojní mechanik, tři mechanici-elektronici, čtyři kuchaři-číšníci, pět kadeřnic a sedm žákyň oboru veřejná správa si vyzkoušeli skutečný život v jiné zemi tak trochu nanečisto. Projekt „Handcraft Abroad“ (řemeslo v zahraničí) jim poskytl možnost stážovat a vyzkoušet si prakticky něco ze svého oboru v jiném prostředí,  potýkat se s výzvami přicházejícími s odlišným jazykem (a že přízvuk v hrabství Kerry není k porozumění z těch nejsnazších!) i s poněkud odlišnou kulturou práce. Studenti měli úžasnou příležitost doslova nahlédnout do kuchyně irských domácností, v nichž byli celé dva týdny ubytováni.

Vzhledem k velmi pozitivním zpětným reakcím od mentorů z jednotlivých firem, kteří dohlíželi na plnění pracovních povinností, a rovněž od některých hostitelských rodin můžeme s klidným svědomím říci, že se jednalo o výjezd zdařilý. Erasmus+ splnil svůj záměr, ba možná docílil něčeho víc. Mohli jsme to vycítit i z vyjádření typu: „Pane učiteli, můžu tady zůstat?“