Německo jaro 2018
Ve dnech 8. – 21. dubna 2018 se v rámci projektu Erasmus + uskutečnila odborná praxe dvou učňů  z oboru Kuchař/Číšník a šesti studentek oboru Sociální činnost ve Spolkové republice Německo. Jednotlivá zařízení pro praxe pro nás zajistil pan Mag. Christian Schartz, který oslovil osvědčené partnery BBS Bernkastel-Kues, naší partnerské školy. Martin Starý (KČSM 3) a Štěpán Melcer (KČ3) pracovali po oba týdny ve stylovém hotelu Moselschlösschen ve městě Traben – Trarbach. O spokojenosti s jejich prací svědčí nabídka na práci v tomto hotelu, kterou oba naši učni osobně dostali od šéfa restaurace, pana Marcela Eilhauera. Děvčata z oboru Sociální činnost pracovala na třech různých pracovištích ve městech Bernkastel–Kues a Traben-Trarbach. Jednalo o domov péče v klášteru Cusanusstift v BK (Patricie Ježíková, Bára Volejníková – 3S), stejné zařízení v Ida-Becker-Haus v TT (Michaela Koděrová, Sára Vraná – 3S) a dále pak mobilní pečovatelskou službu Kreuznacher Diakonie v TT (Kristýna Růžičková, Kateřina Hokynářová – 3S). Praktikantky si při práci s klienty vyzkoušely celou řadu činností, které dosud znaly spíše jen z teoretické roviny a zároveň i poznaly, že péče o potřebné je práce sice náročná, ale na druhé straně i velice zajímavá a naplňující. Kromě pracovní části měl pobyt v Německu i rozměr poznávací. Uskutečnila se např. komentovaná prohlídka města Bernkastel-Kues, které předcházelo přijetí u místostarosty města. Ten nejprve představil region Mittelmosel, ve kterém město leží, dále nás seznámil s principy fungování obcí jako je BK a nakonec ještě zmínil, jak město aktivně zapojuje mládež do života města. Ředitel školy, pan dr. Willi Günther, se při jednání o budoucnosti spolupráce našich škol vyslovil pro její pokračování a nastínil své konkrétní představy. Nadále má zájem o praxe u nás, dále pak zmínil  shadowing a rovněž tak by rád uskutečnil několikadenní poznávací cestu studentů školy do Kutné Hory.