Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).  

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Složení školské rady:

 PříjmeníJménoE-mail Telefonjmenován/zvolen
Ing.ŠediváMarkétasediva.marketa@gmail.com603 260 162za zřizovatele
Ing.LošekPetrp.losek83@gmail.com608 470 201za zřizovatele
p.BlehováJaroslavajajablehova@gmail.com
775 064 555za rodiče
Mgr.Vyhnánková
Evaeva.miletin@seznam.cz607 964 608za rodiče
Mgr.ExnerLadislavexner@soskh.cz773 531 678za pedagogické pracovníky
Mgr.SkokanRadekskokan@soskh.cz732 104 286za pedagogické pracovníky

Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady:

Zápis 14. 10. 2021

Zápis 27. 5. 2022

Zápis 30. 08. 2022

Zápis 20. 10. 2022

Zápis 25. 04. 2023

Zápis 11. 10. 2023

Složení školské rady: 

 PříjmeníJméno E-mail  Telefonjmenován/zvolen
p.BohatýJaromírjaromir.bohaty@tiscali.cz777 187 418za zřizovatele, předseda ŠR
Ing.NovákFrantišekfrantan@khnet.info602 953 672za zřizovatele
p.PravdováMonikapravdova@mu.kutnahora.cz725 434 516za rodiče
p.JanečkováZdenkazdejan2@seznam.cz774 995 044za rodiče
Mgr.ExnerLadislavexner@soskh.cz773 531 678za pedagogické pracovníky
Mgr.SkokanRadekskokan@soskh.cz732 104 286za pedagogické pracovníky

 
Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady: