Součástí víceletého projektu spolupráce škol Erasmus+ ,POP´ Minulost a budoucnost našich profesí bylo také představení práce žáků naší školy. Vytvořili výrobky, užitečné v reálném životě a koncem června je předali zástupcům dětského domova ve Zruči nad Sázavou. Také v dětském domově jsou zruční a přinesli nám také vlastnoručně vyrobené milé dárečky. Naši žáci jim také ukázali prostředí školy, dílnu a představili obory, ve kterých se u nás mohou učit, až ukončí základní školu.  Rádi je u nás uvítáme.

Dr. Jana Jílková, koordinátor „POP“ Erasmus+ Partnerství škol 2019-1-FR01-KA229-063019_2