Žáci třídy 2.V se zapojili do projektu Krokus, který je zaměřen na připomenutí obětí holokaustu.
Projekt Krokus je irská iniciativa, která vznikla v roce 2005 a od té doby se rozšířila do více než 20 zemí. Cílem projektu je, aby žáci vysadili žluté krokusy na místech, kde budou symbolizovat milion a půl dětí, které zemřely během holokaustu. Žluté krokusy symbolizují hvězdy, které museli nosit Židé jako označení, a také naději na nový život.

Třída 2.V se tak připojila ke školám z celé České republiky, které se zapojily do projektu Krokus v minulých letech. Například v roce 2020 vysadilo více než 100 škol žluté krokusy na různých místech, jako jsou památníky, synagogy, hřbitovy nebo parky. V Kutné Hoře se nachází památník obětem holokaustu na náměstí Národního odboje, kde byla dříve synagoga.
Žáci 2.V vysadili žluté krokusy v prostoru školy v Seifertových sadech, jako projev úcty a solidarity s oběťmi holokaustu.

Projekt Krokus je nejen zahradnickou aktivitou, ale také vzdělávacím programem, který má za cíl zvýšit povědomí o historii a důsledcích holokaustu. Žáci se dozvídají o osudech konkrétních lidí, kteří byli postiženi holokaustem, a také o rolích a odpovědnosti jednotlivců i společnosti vůči lidským právům a demokracii. Projekt Krokus tak přispívá k budování kultury paměti a tolerance mezi mladou generací.

Další informace o projetku najdete  ZDE a ZDE.