V letošním roce proběhly adaptační kurzy na naší škole trošku jinou formou vlivem hygienických opatření.

Každá skupina měla vyčleněny dva dny, aby se seznámila jednak s významnými památkami a událostmi v Kutné Hoře a také, aby se vybudovaly vztahy uvnitř kolektivu a všichni se poznali v prostředí jiném než jen školním.

Měli jsme i štěstí na pěkné počasí, takže procházka historickou Kutnou Horou se zajímavým výkladem paní průvodkyně i vlastní turistická vycházka okolím (Velký rybník) byly velmi příjemné. Vše jsme završili aktivitami a sportovním kláním v tělocvičně a na hřišti školy.

Myslím, že i tento kurz přispěl k pozitivnímu vytváření vztahu k učitelům a škole a naopak vytváření vztahu učitelů ke studentům.

Mgr.Stanislava Frenglová