Ředitel Školy řemesel Ing. Josef Vavřinec a ředitel 1. ZŠ Čáslav, Masarykova Mgr. Jaroslav Vostrovský podepsali v Čáslavi Memorandum o vzájemné spolupráci za účelem koordinace společných zájmů v oblasti podpory přírodovědných a technických oborů.

Cílem a účelem Memoranda je dohodnout a realizovat oboustranně prospěšnou spolupráci s cílem dosáhnout zvýšené poptávky žáků základní školy po přírodovědných a technických oborech v rámci středoškolského vzdělání.

Naše škola se zavázala:

  • umožnit exkurze žáků a pedagogů ZŠ na vybraná pracoviště SŠ
  • uspořádat v průběhu jednoho školního roku dva projektové dny se zaměřením na technické a přírodovědné oblasti
  • spolupracovat se ZŠ při volbě žáků o svém budoucím povolání

Čáslavská základní škola se zavázala:

  • rozvíjet znalosti svých žáků v technických a přírodovědných oborech.
  • organizačně zabezpečovat odborné exkurze žáků a pedagogů na vybraných pracovištích SŠ.
  • informovat o spolupráci se SŠ v rámci akcí pořádaných ZŠ způsobem a v rozsahu dohodnutých se zástupci SŠ.

Průběh vzájemné spolupráce bude prezentován na www stránkách obou škol a může vyvrcholit realizací projektu, který bude podporovaný z EU nebo státního rozpočtu.

Nyní si obě školy nejvíce přejí rychlý návrat žáků zpět do lavic a stabilizaci vzdělávacího prostředí.

Jednání V ředitelně | SOS a SOU KH
Jednání V ředitelně | SOS a SOU KH
Memorandum Podpis | SOS a SOU KH
Memorandum Podpis | SOS a SOU KH