Ředitel Školy řemesel Ing. Josef Vavřinec a předseda představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Ing. Jiří Štěpán podepsali v Kutné Hoře dne 4. 10. 2021 MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI.
Cílem a účelem Memoranda je koordinace společných zájmů v oblasti podpory vzdělávání, výchovy a pracovního uplatnění žáků naší školy, společného přesvědčení o nezbytnosti kvalitní výchovy nové generace odborníků v oblasti moderních technologií, to vše s vědomím, že naše úzká spolupráce a společné úsilí povedou ke spojení zkušeností a znalostí zúčastněných stran ve prospěch studujících a prohloubení vzájemných kontaktů a vazeb mezi SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 a Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.

Podpis Memoranda Na Vhs | SOS a SOU KH
Podpis Memoranda Na Vhs | SOS a SOU KH