S ohledem na komplikovanou zdravotní situaci nebylo letos možné nacvičit pohádku pro kutnohorské
mateřské školy, nicméně i v této nelehké době bylo alespoň na jedno dopoledne umožněno několika
studentům domova mládeže potěšit mikulášskou nadílkou děti v Mateřské škole Dačického.

Ms Dacického 2020 1 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 1 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 2 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 2 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 3 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 3 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 4 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 4 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 5 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 5 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 6 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 6 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 5 | SOS a SOU KH
Ms Dacického 2020 5 | SOS a SOU KH