V sobotu 21. 10. 2023 v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze se uskutečnilo slavnostní ocenění NEJLEPŠÍCH ABSLOVENTŮ 2023 oborů středního odborného vzdělávání z celé ČR pod patronací Hospodářské komory ČR.

Kdo se může stát nejlepším absolventem? Každý žák, který splní následující kritéria:

  • celkově je u závěrečné/maturitní zkoušky hodnocen „prospěl s vyznamenáním“ tj. průměr maximálně do 1,5
  • v rámci závěrečné/maturitní zkoušky je u praktické zkoušky hodnocen stupněm „výborný“
  • po celou dobu studia se na jeho výročním vysvědčení objevuje nejhůře „chvalitebný“ stupeň z praktického výcviku
  • závěrečné/maturitní zkoušky se účastní pověřený zástupce HK ČR, který žáka doporučí

Z naší školy dosáhlo na toto ocenění 14 absolventů ze školního roku 2022-2023. Jsou to: Henzl Jiří (elektrikář), Šulc Pavel (elektrikář), Vršťala Vojtěch (elektrikář), Byrwa Ondřej (mechanik elektronických zařízení), Slovjak Vojtěch (mechanik elektronických zařízení), Benešová Vendula (kadeřník), Pilařová Aneta (kadeřník), Lam Patrik (kuchař-číšník), Egerová Karolína (ošetřovatel), Vostrovská Anna (ošetřovatel), Heřman Filip (truhlář), Chlád Dominik (zedník), Janečková Anna (kosmetické služby), Truhlářová Tereza (kosmetické služby). Ředitel školy všem upřímně blahopřeje a váží si úrovně naší školy, které se tímto oceněním nastavilo vypovídající zrcadlo.