Zub času je neúprosný a nutí nás k renovaci prostorů DM a okolí školy.

Co dalšího zvládli vylepšit:

  • Pro zájemce ušili velikonoční dekorace, šikovné obaly na roušky či na brýle
  • Na šestnácti pokojích ušili závěsy i záclony
  • Vymalovali dvě místnosti pro zájmovou činnost, opravili opadávající omítku a zašpiněnou malbu na všech pokojích a v několika koupelnách
  • Za pomoci učitele odborného výcviku zrenovovali podlahu dívčí posilovny
  • Zlikvidovali starou dřevěnou boudu na zahradní nářadí a z prken připravili topení v Hraběticích
  • Natřeli kompletně zábradlí a stojany na síť venkovního hřiště
  • Zavěsili zcela novou ochrannou síť mezi hřištěm a parkovištěm
  • Započali přípravu Hraběnky na letní sezónu (odvoz sněhových fréz, instalace nových laviček, montáž zabezpečovacích prvků, výroba stylové lyžařské lavice)
  • Nastartovali testování zaměstnanců školy