Další informace k uzavření školy.
Od 16. 3. 2020 bude školní jídelna vařit jen pro zaměstnance a strávníky pečovatelské služby

Jsou zrušené následující akce:
Stáž 4 studentů z partnerské školy BBS Bernkastel-Kues z Německa.
14 – denní pracovní stáž do Slovinska (Maribor) pro nejlepší žáky oborů mechanik elektronik, kadeřník, sociální činnost a kuchař číšník v rámci projektu Erasmus+.
Návštěva 20 žáků učebních oborů ve francouzské škole v Niort v rámci partnerství v projektu Erasmus+.
3. ročník soutěže mladých elektroniků Foxconn CUP.

Podle vývoje situace se budou všem akcím hledat náhradní termín

13. 3. 2020 byla škola přes MŠMT požádána po dobu trvání nouzového stavu o možnost zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb v rámci výuky studijního oboru Sociální činnost.

Dne 16. 3. 2020 proběhnou dílčí pedagogické rady na jednotlivých úsecích, které stanoví pravidla využití nástrojů distančního vzdělávání.

Učitelé vytvoří distanční výuku tak, aby byly naplněny tyto priority:
Příprava žáků 4. ročníků maturitních oborů na maturitní zkoušky.
Příprava žáků 3. ročníků učebních oborů na závěrečnou zkoušku.
U ostatních ročníků plnění cílů školního vzdělávacího plánu školního roku 2019-2020.

Všichni žáci sledujte prosím naše webové stránky a ostatní komunikační kanály a vyčkejte dalších informací.