• Rubriky příspěvkuNezařazené

Naše škola reaguje na zhoršující se duševní zdraví dětí. To je problém, o kterém se píše již řadu let. A situace s nástupem covidových dětí do středních škol a učilišť se zhoršuje. Duševní zdraví dětí dnes ovlivňují i sociální sítě a ty jsou i nástrojem k rozepřím mezi mladou generací.
Nechceme jako škola nedělat nic, takže pořádáme pravidelné preventivní programy zaměřené na vztahy ve třídách. Žáci v naší škole mají možnost i individuálního poradenství.
Dnes 25.4.2024 na naší škole v rámci pravidelných preventivních programů proběhl ve třídě (22 žáků) blok zaměřený na téma vztahů žáků ve třídě, protože si žáci dlouhodobě stěžovali na špatné vztahy ve třídním kolektivu. Program vedla školní psycholožka za přítomnosti třídní učitelky.
Jedna dívka se při sebereflexi rozplakala, k ní se přidaly další žákyně. U některých potom nastaly kolapsové stavy. Škola nechtěla nic ponechat náhodě a vedení školy přivolalo záchrannou službu. Další dění bylo již v režii IZS (Záchranné služby a Policie ČR). Aby byly volné chodby ve škole, zůstali žáci se svými vyučujícími v době velké přestávky v učebnách hlavní budovy. Plnohodnotná výuka byla obnovena v 10:45 hod. Žákům dané třídy byla na doporučení zdravotníků zrušena další dnešní výuka.

V Kutné Hoře dne 25.4.2024

Ing. Josef Vavřinec, ředitel SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora