Příjímací řízení 2022

Seznam přijatých uchazečů o studium na školní rok 2022/2023 na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora – odvolání

Obor : Kadeřník  69-51-H/01
Datum zveřejnění:   16. května 2022

Přijatí uchazeči  – odvolání

22706227332275722768

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Elektrikář 26-51-H/01
Datum zveřejnění:   17. května 2022

Přijatí uchazeči  – odvolání

2253122533

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronických zařízení 26-52-H/01
Datum zveřejnění:   17. května 2022

Přijatí uchazeči  – odvolání

2257522576

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Ošetřovatel 53-41-H/01
Datum zveřejnění:   17. května 2022

Přijatí uchazeči  – odvolání

224812248322484224852248622488

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Kuchař-číšník 65-51-H/01
Datum zveřejnění:   17. května 2022

Přijatí uchazeči  – odvolání

2284022841228432284422845228462284722849
2285022851

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.
(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

 


Seznam přijatých uchazečů o studium na školní rok 2022/2023 na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obor : Kadeřník  69-51-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči   

22701    22705    22709    22712    22717    22721    22723    22727   22728    22731    22732    22734     22739   22740      22741   22745  22748     22760    22761    22762    22764    22765    22767    22771  22775     22777

 

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Kuchař-číšník  65-51-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22801    22802    22804    22805    22806    22807    22808    22809   22810    22811    22812    22813   22814   22817   22818   22819     22820    22821    22822    22823    22824    22826   22827    22828   22829    22830    22831     22832    22833    22834   22835    22836    22837    22838   22839   22842   22470

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Strojní mechanik  23-51-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22601    22602    22603    22604    22605    22606    22607    22609

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Elektrikář  26-51-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22502    22503    22504    22505    22507    22508    22509    22510   22512    22513    22514    22515    22516    22517    22518    22519   22520    22521    22522    22523    22524    22525    22526    22527    22528     22954

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Mechanik elektronických zařízení  26-52-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22551    22552    22553    22554    22555    22556    22557    22558   22560    22561    22562    22563    22564   22565   22566   22567  22568     22569    22570    22571    22572

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Truhlář  33-56-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22651    22652    22653    22654    22655    22656    22657    22658   22660      22661    22662    22664    22666   22667    22668    22669  22670     22671    22672    22675    22677    22678

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Zedník  36-67-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22901    22902    22903    22904    22905    22906    22907    22908   22909     22953

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)

Obor : Ošetřovatel 53-41-H/01
Datum zveřejnění:   22. dubna 2022

Přijatí uchazeči

22451    22452    22453    22455    22457    22459     22460    22461   22462     22463    22464    22465    22466   22467    22468    22471  22472     22473    22475    22476   22477    22478    22479

Upozornění: Nepotvrdíte-li odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů od data oznámení „Rozhodnutí o přijetí“ svůj úmysl studovat v SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky tohoto „Rozhodnutí“.

(zákon č.561/2004 Sb v platném znění, § 60a, odst.6 a 7)