Maturitní vysvědčení znamená vždy symbol úspěšnosti a předěl mezi velmi odlišnými etapami životní cesty. Všichni jsme tak měli velkou radost, když pro svá maturitní vysvědčení si 2. července 2021 přišli žáci a žákyně třídy KoMe4. Třídní učitel za podpory vedení školy připravil celé slavnostní předávání, při kterém povzbudil maturanty k dalšímu celoživotnímu učení, ředitel školy poblahopřál maturantům k úspěšnému zakončení studia a Markéta za třídu poděkovala rodičům a vyučujícím za podporu a zavzpomínala na veselé chvíle, které i přes dva roky plné a dva roky střídavé výuky spolu stihli zažít.

Učitelé teorie i učitelé praktického vyučování Vám, milé maturantky a milí maturanti, přejí radostné dny při dalším studiu, v zaměstnání i v soukromém životě. Budeme všichni rádi, když se ve škole v budoucnu stavíte a přijdete říct, jak se Vám daří.