Dnes 16. července 2021 od 10 hod. proběhlo slavnostní předávání výučných listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce našim absolventům tříletých učebních oborů elektrikář, kuchař-číšník, pokrývač, strojní mechanik, truhlář a zedník na terase vzdělávací budovy Čáslavská 202. Letošní školní rok byl velice složitý a náročný, což všichni víme moc dobře. Většina výuky ve školním roce probíhala distančním způsobem. Když už se dostali žáci v květnu 2021 do školy na prezenční výuku, využil ředitel školy možnost prodloužit výuku (především odborného výcviku) do letních prázdnin. Celkem se výuka prodloužila oproti minulým letům o jeden měsíc. Tím se podařilo učitelům odborných předmětů a odborného výcviku udržet úroveň získaných kompetenci budoucích řemeslníků v požadované kvalitě. Jednotliví absolventi tedy nebudou určitě zklamaní, že na výučním listu mají uvedený covidový školní rok 2020-2021. O všem hovoří výsledky, kdy ze 65 úspěšných absolventů prospělo s vyznamenáním 20 žáků. Velké díky patří všem vyučujícím, kteří se podíleli na prodlouženém školním roce 2020-2021.

Co si přát na závěr? Hezké léto 2021!