Projektového dne se zúčastnilo deset žáků ubytovaných v DM. Čas projektové výuky byl situován do odpoledních hodin, po příchodu žáků z teoretické a praktické výuky.

Příprava projektového dne byla cíleně zaměřena na níže uvedená témata.

Dolování stříbra v Kutné Hoře a prověření nově nabytých znalostí o těžbě kovů v Kutné Hoře testem. 

V rámci praktické části programu, která proběhla v Českém muzeu stříbra se studenti na okamžik proměnili ve středověké havíře. Po celou tuto dobu nás provázela historička-edukátorka Mgr. Kateřina Vavrušková. Studenti si oblékli pracovní oděv – tzv. perkytli, vyzkoušeli si práci havíře i práci u těžního stroje hašplu, seznámili se s typickými nástroji, jako jsou šlígl, želízko, mlátek (hornická kladívka) a poté navštívili středověkou štolu sv. Jiří. Na závěr si sami vyrazili pamětní pražský groš.

Své získané vědomosti si další den ověřili v pracovním listu s názvem-Cesta stříbra.

Havířský test studenty seznámil se způsobem těžby a zpracováním stříbrné rudy ve středověké Kutné Hoře. Test byl rozdělen na praktickou a teoretickou část. V teoretické části, formou prezentace, proběhla přednáška – Dolování v Kutné Hoře, po které následovala interaktivní část – studenti se seznámili s rudami, které doprovázely stříbro a s mincemi, které se z kutnohorského stříbra razily. Dozvěděli se, že ve 13st. se začalo těžit sříbro v Kutné Hoře a co je flek (kožená zástěra), po které sjížděli horníci skluzavkou do dolu. Po absolvování obou částí získali studenti tzv. Glejt – oprávnění, že mohou v Kutné Hoře“ těžit stříbro „.