Ve dnech 8. a 22.10.2021 se uskutečnilo školní kolo soutěže v truhlářských dovednostech, kterých se zúčastnili všichni žáci druhých a třetích ročníků studijního oboru truhlář. Nejúspěšnější z druhého ročníku byl Antonín Ručka a nejúspěšnější ze třetího ročníku byl Petr Zubec. Tito dva nejlepší žáci budou reprezentovat naši školu na Mistrovství České republiky oboru truhlář, které bude i letos s mezinárodní účastí a uskuteční se 8. prosince 2021 v SOU Hluboš. Doufáme, že nám to epidemiologická situace umožní a této soutěže se zúčastníme a že uspějeme.