I na naší škole řemesel začal 1. 9. 2021 nový školní rok 2021-2022. Všech 290 žáků 1. ročníků (nejvíce v dosavadní historii školy) jsme přivítali v naší školní jídelně ve vzdělávací budově Čáslavská 202, kde byl v letních měsících zrekonstruován podhledový strop s led osvětlením, s audio a video prvky a elektricky ovládaným promítacím plátnem. Tím se proměnila školní jídelna v příjemně prosvětlenou konferenční místnost.

Školní rok tedy začínáme s 31 třídami o 4 více než v loni, a to samozřejmě znamená mimo jiné i navýšení počtu nových zaměstnanců o 12 pedagogů. Pro všechny je připravený adaptační program pro začínající učitele.

S nárůstem počtu žáků se zvýšila poptávka po ubytování na domově mládeže. I když jsme otevřeli 2. DM v budově U Rytířů a tím navýšili kapacitu ubytovaných na 120 žáků, tak přesto jsme poptávku po ubytování neuspokojili a některé přihlášky k ubytování na domovy mládeže jsme museli odmítnout.

Všem žákům a učitelům naší školy přeji klidný a úspěšný školní rok 2021-2022!