DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Školy s talentovými obory

V případě konfliktu přihlášek školy žádají rodiče, aby podali novou přihlášku, která bude obsahovat všechny obory vč. talentových zkoušek. Systém umožní podat přihlášku rodičům znovu, a to i elektronicky. Do poznámky rodič uvede, že opravuje chybné podání.

Postup pro situaci, kdy rodiče nezareagují a chybu nenapraví, upřesníme po vyjádření MŠMT.

Tyto přihlášky „v konfliktu“ nemají vliv na rozsazení uchazečů pro JPZ, rodiče mají čas pro podání nové přihlášky do 15. března 2024.