VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Kritéria přijímacího řízení 2024-2025 zde

Přihláška

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo příjímacího řízení je stanoven od 1. 2. do 20. 2. 2024.

Přihlášku je možno podat třemi způsoby:

1.   Elektronicky prostřednictvím DIPSY (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentubankovní identita, případně další způsoby dle NIA).

2.   Podáním výpisu vytištěného z online DIPSY systému.

3.   Podáním vyplněného MŠMT tiskopisu s přílohami.

Na přihlášku uchazeč může uvést až 3 obory na stejné škole nebo různých školách a seřadí je podle priorityNa všech přihláškách musí být prioritní pořadí vždy stejné. Prosíme, preferujte elektronickou přihlášku v systému DIPSY (dipsy.cz) (způsob 1. nebo 2. výše). 

Příslušný nový formulář přihlášky ke vzdělávání na SŠ a další vzory formulářů ke stažení:

Přihláška (pdf, xls), zdravotní posudek (pdf, xls), hodnocení na vysvědčeních (pdf, xls), doporučení školního poradenského zařízení (pdf), žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (pdf, xls).

Na stránkách Cermatu také naleznete návody a informace k přihláškám a přijímacím zkouškám. 

Užitečné odkazy:  Informační web Cermatu,  Informační web k přijímacím zkouškám (info, DIPSY) 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Pro čtyřleté (dvouleté) obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou se přijímací zkoušky v 1. kole konají z matematiky a českého jazyka ve dnech:

Termín

Datum

1. řádný

12. 4. 2024

2. řádný

15. 4. 2024

1. náhradní

29. 4. 2024

2. náhradní

30. 4. 2024

 Rozpis jednotných zkoušek pro 1. kolo (maturitní obory)

  • 1. řádný termín 12. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 10:50 hod. (časové navýšení 25/50/75/100 % – 10:50/11:05/11:25/11:40)
  • 2. řádný termín – 15. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 10:50 hod. (časové navýšení 25/50/75/100 % – 10:50/11:05/11:25/11:40)
  • 1. náhradní termín 29. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 10:50 hod. (časové navýšení 25/50/75/100 % – 10:50/11:05/11:25/11:40)
  • 2. náhradní termín – 30. 4. 2024: MA 8:30 hod, ČJ 10:50 hod. (časové navýšení 25/50/75/100 % – 10:50/11:05/11:25/11:40)

Podrobný rozpis – JPZ schema 2024

Specifikace požadavků k JPZ (MA + ČJ).

 Počty přijímaných žáků v 1. kole:

Obor (kód a název)

Počet míst

Zdravotní prohlídka

26-41-L/01 Mechanik elektronik

24

ano

69-41-L/01 Kosmetické služby 

24

ano

75-41-M/01 Sociální činnost

30

ano

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

30

ne

64-41-L/51 Podnikání

30

ne

 

 Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se v 1. kole konají školní přijímací zkoušky (ŠPZ) studijní předpoklady a motivační pohovor (podrobněji viz kritéria).

 

Termín

Datum

1. řádný

12. 4. 2024

2. řádný

15. 4. 2024

náhradní

26. 4. 2024

 

 

 

Počty přijímaných žáků v 1. kole:

Obor (kód a název)  

Počet míst

Zdravotní prohlídka

26-51-H/01 Elektrikář

24

ano

69-51-H/01 Kadeřník, kadeřnice

48

ano

65-51-H/01 Kuchař – číšník

30

ano

26-52-H/01 Mechanik elektronických zařízení

12

ano

53-41-H/01 Ošetřovatel, ošetřovatelka

24

ano

23-51-H/01 Strojní mechanik

12

ano

33 56 H/01 Truhlář

14

ano

36-67-H/01 Zedník

14

ano

 

Přijímačky nanečisto

Pro uchazeče o maturitní obory, kteří si podají přihlášku na naši školu, budeme organizovat Přijímačky nanečisto.
Vážení uchazeči a rodiče, přihlašování na kurz je již spuštěno, přihlásit se můžete na tomto odkazu

Uzávěrka přihlášek na Přijímačky nanečisto je 15.3.2024.

Seznam přihlášených a výsledky naleznete zde. Seznam přihlášených bude také vyvěšen při vstupu do jednotlivých vzdělávacích budov. S sebou budete potřebovat pouze psací a rýsovací potřeby.

Tip: Jak se připravit na přijímací zkoušky (pdf)