Logo Erasmus | SOS a SOU KH
Logo Erasmus | SOS a SOU KH

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Po zhruba roční odmlce se opět rozjely zahraniční stáže pro studenty SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora.

Začátkem listopadu vyrazilo 20 studentů oborů sociální činnost, mechanik elektronik, kadeřník a mechanik elektronických zařízení na zkušenou do slovinského Mariboru. Pobyt studentů včetně dopravy, ubytování, stravování, doprovodného programu a pojištění byl plně hrazen z fondů EU určených na vzdělávací aktivity v rámci programu Erasmus+. Projekt “Za řemeslem a prací do zahraničí II“ jim po dobu 14 dnů poskytl možnost stážovat a vyzkoušet si prakticky něco ze svého oboru v jiném prostředí. Zahraničním partnerem byla slovinská organizace ZNI, která zajistila vše potřebné k hladkému průběhu jednotlivých mobilit.

Maribor je krásné studentské město s příjemnou atmosférou a pohostinnými obyvateli. Z jedné strany je obklopen malebnými vinicemi a na druhé straně jsou hory, kde si své užívají milovníci zimních sportů. Vše dokresluje řeka Dráva, která městem protéká. Studenti si každý den užívali volných odpolední a podvečerů a objevovali s nasazením správných turistů kouzelná místa druhého největšího slovinského města.

Přes obtíže spojené s šířením nákazy Covid-19 praxe proběhly úspěšně. Všichni studenti se ve zdraví vrátili zpátky do České republiky.