Také studenti třídy 2.V se 24. října 2023 zúčastnili besedy na téma: Digitální gramotnost pro digitální dobu.  

Beseda byla nejprve zaměřena na historický vývoj počítačů a internetu. Studenti poté besedovali o svých zkušenostech se sociálními sítěmi Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat, TikTok aj. Přednášející Mgr. Olga Neumannová seznámila studenty s negativy používání těchto sítí. Mezi další témata patřila: sdílení polohy mobilního telefonu, podvržená webová stránka, sběr dat webových prohlížečů aj.
Závěr besedy byl věnován praktické ukázce, jak nebezpečné může být připojení k veřejné wifi síti. Zároveň se studenti dozvěděli informace o bezpečném používání internetu.