Studenti SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora ze vzdělávací budovy v Seifertových sadech se dne 15.05.2023, jen pár dní před Terezínskou tryznou, vypravili k Památníku Terezín.

Po krátké zastávce u státního zámku Veltrusy žáci 1.S a 3.V navštívili Muzeum ghetta Terezín. Studenti zde po zhlédnutí krátkého snímku natočeného původně k propagandistickým účelům nacistického režimu v době Protektorátu Čechy a Morava, ovšem doplněného neradostným výčtem o pouhých hrstkách přeživších z každého transportu na východ, poznávali rozsah a závažnost zločinů nacistického režimu. Obě třídy využily možnosti prohlédnout si také předměty denní potřeby vězňů terezínského ghetta v místě, které bylo neformálním centrem života dětí a mládeže v ghettu. Byly to právě kulturní aktivity, které pomáhaly lidem všech věkových skupin se s těžkými podmínkami vyrovnávat.

K vidění byl také Židovský hřbitov v Terezíně. Poslední zastávka školní exkurze, Malá pevnost, tvořila součást terezínského pevnostního systému z let 1780-1790, ale do dějin se zapsala zejména jako věznice a trestnice již od dob habsburské monarchie. Studenti se dozvěděli, že zde byli vězněni např. Gavrilo Princip, strůjce atentátu na Františka Ferdinanda d’Este nebo Milada Horáková. Nejtragičtější část historie Malé pevnosti patří do období druhé světové války, kdy zde byla zřízena policejní věznice gestapa.

Exkurze připomněla hodnoty, na kterých svobodná společnost stojí a které byly v pohnuté době nacistické okupace totalitním režimem potlačovány.

Za komentovanou prohlídku Malé pevnosti děkujeme.