Letošní školní rok byl jiný než ty předešlé. Studenti a studentky se výuky ve škole moc neúčastnili, totéž i žáci a žákyně na základních školách, a tak se naše škola  ve spolupráci s nadačním fondem Eduzměna rozhodla pro „Letní kemp Řemesláček“.

Umožnili jsme dětem ve věku 12-14 let nahlédnout do prostor naší školy, zúčastnit se a hlavně na vlastní kůži si vyzkoušet práci v různých řemeslných oborech. Dalo by se říci jednou větou: „ Staň se na týden řemeslníkem.“

Přihlásilo se celkem 26 frekventantů (22 chlapců a 4 dívky)

V pondělí se zajímali o zpracování  kovu a s odbornými učiteli poznali stroje, pracovní prostředí a odnesli si domů i krásné svícny. Odpoledne navštívili známé kutnohorské památky, dověděli se zajímavosti a pověsti o Kutné Hoře.

V úterý poznali stavařskou problematiku, viděli, jak se staví komín, jak se tvaruje stavební materiál a které omítky se nyní používají na omítnutí domů. Odpoledne zvládali různé kvízy, testy a sportovní soutěže za sladkou odměnu a pamětní medaile.

Ve středu si vyzkoušeli kuchařské kulinářské umění. Upekli meruňkové a borůvkové koláče na svačinu, připravili si burger s oblohou k obědu a vyzkoušeli si i barmanské dovednosti – míchali nealkoholické osvěžující nápoje.

Odpoledne jako techničtí kutilové mohli shlédnout ukázku způsobu tvorby objektu pro 3D tiskárnu, sestavili si svítící přívěsek ke klíčům v pouzdru, které bylo zhotoveno na 3D tiskárně. Obdrželi drobné předměty vytvořené na 3D tiskárně (píšťalka, dráček) jako motivaci pro zvýšení zájmu a možnosti 3D tisku.

Potom si vyzkoušeli své střelecké schopnosti střelbou na různě velké střelecké terče ve školní střelnici.

Čtvrtek byl zajímavý elektrohrátkami ve školních dílnách. Hoši a dívky sestavili jednoduché elektrické obvody s pomocí stavebnice „Voltík“. Část úlohy měla i časový limit, který určil i nejtalentovanějšího „elektronika“. Druhou částí bylo sestavování jednoduchých el. obvodů na nepájivém  poli. Účastníci si vytvořili blikací a pískací obvody.

Odpoledne sehráli fotbalové a florbalové utkání a vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kole.

Páteční den probíhal v truhlářském  duchu – nejprve ukázkou strojů a nástrojů, řezáním dřeva, zatloukáním hřebíků a ve finále sestavili košíček pro maminku. Závěrečné odpoledne bylo v duchu sprejerské kreativní aktivity na připravené zděné ploše. Mladí „graffiti“ nám s radostí vyzdobili tenisovou stěnu s pomocí šablon, které si sami připravili.

Své týdenní zážitky a dojmy  z Řemesláčku mohli výtvarně zpracovat na připravené kreslící archy.

A aby sportu nebylo málo, tak si na úplný závěr zahráli florbal a futsal.

Za organizační tým   Mgr. Stanislava Frenglová