Logo Erasmus | SOS a SOU KH
Logo Erasmus | SOS a SOU KH

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Ve druhé půli července jsem absolvovala vzdělávací kurz pro učitele angličtiny zaměřený na metodologii výuky angličtiny ve spojení s irskými reáliemi.

Kurz probíhal v Atlas Language School v Dublinu. Hlavní město Irska vytvořilo dokonalé zázemí pro všechny aktivity konané v rámci kurzu. Teoretická část probíhala formou klasické výuky ve škole a každé odpoledne pokračovala „v terénu“ a tematicky navazovala na dopolední program. Denně jsme navštěvovali zajímavé kulturní instituce, muzea, galerie i parky.

Už se těším, až využiji získané dovednosti i znalosti nejen při výuce, ale i při budoucích mobilitách (pracovních stážích) našich studentů v Irsku.

PhDr. Lucie Lánská